อัตราเงินเดือน
ปี
เดือน
ทุกเดือน
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
การระงับ
เงินเดือน
฿ 160,000
ภาษีเงินได้
- ฿ 575
กองทุนประกันสังคม
- ฿ 8,000
ภาษีทั้งหมด
- ฿ 8,575
จ่ายสุทธิ
* ฿ 151,425
อัตราภาษีเล็กน้อย
7.9%
อัตราภาษีเฉลี่ย
5.4%
94.6%
จ่ายสุทธิ
5.4%
รวมภาษี
รวมภาษี
จ่ายสุทธิ
สรุป
หากคุณได้เงินเดือน ฿ 160,000 ต่อปีโดยอยู่อาศัยใน ไทย คุณจะถูกหักภาษี ฿ 8,575 ซึ่งหมายความว่าเงินเดือนสุทธิของคุณคือ ฿ 151,425 ต่อปี หรือ ฿ 12,619 ต่อเดือน อัตราภาษีโดยเฉลี่ยของคุณคือ 5.4% และอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณคือ 7.9% อัตราภาษีส่วนเพิ่มนี้หมายความว่ารายได้เพิ่มเติมของคุณจะถูกหักภาษี ณ อัตรานี้ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนของคุณที่เพิ่มขึ้น ฿ 100 จะถูกหักภาษี ฿ 7.91 ดังนั้นเงินเดือนสุทธิของคุณจะเพิ่มขึ้นแค่เพียง ฿ 92.09;
ตัวอย่างโบนัส
โบนัส ฿ 1,000 จะสร้างรายได้ ฿ 921 เพิ่มเติมจากรายได้สุทธิ โบนัส ฿ 5,000 จะสร้างรายได้สุทธิ ฿ 4,605 เพิ่มเติม.
หมายเหตุ * หัก ณ ที่จ่ายะถูกคำนวณตามตาราง ประเทศไทย ของ ไทย, ภาษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เข้าใจง่ายมีการสันนิษฐานตัวแปรบางตัว (เช่นสถานภาพการสมรสและอื่น ๆ ) เอกสารนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจตามกฎหมายและจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณเท่านั้น