อัตราเงินเดือน
ปี
เดือน
ทุกเดือน
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
การระงับ
เงินเดือน
฿ 120,000
กองทุนประกันสังคม
- ฿ 6,000
ภาษีทั้งหมด
- ฿ 6,000
จ่ายสุทธิ
* ฿ 114,000
อัตราภาษีเล็กน้อย
5.0%
อัตราภาษีเฉลี่ย
5.0%
95.0%
จ่ายสุทธิ
5.0%
รวมภาษี
รวมภาษี
จ่ายสุทธิ
สรุป
หากคุณได้เงินเดือน ฿ 120,000 ต่อปีโดยอยู่อาศัยใน ไทย คุณจะถูกหักภาษี ฿ 6,000 ซึ่งหมายความว่าเงินเดือนสุทธิของคุณคือ ฿ 114,000 ต่อปี หรือ ฿ 9,500 ต่อเดือน อัตราภาษีโดยเฉลี่ยของคุณคือ 5.0% และอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณคือ 5.0% อัตราภาษีส่วนเพิ่มนี้หมายความว่ารายได้เพิ่มเติมของคุณจะถูกหักภาษี ณ อัตรานี้ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนของคุณที่เพิ่มขึ้น ฿ 100 จะถูกหักภาษี ฿ 5 ดังนั้นเงินเดือนสุทธิของคุณจะเพิ่มขึ้นแค่เพียง ฿ 95;
ตัวอย่างโบนัส
โบนัส ฿ 1,000 จะสร้างรายได้ ฿ 950 เพิ่มเติมจากรายได้สุทธิ โบนัส ฿ 5,000 จะสร้างรายได้สุทธิ ฿ 4,750 เพิ่มเติม.
หมายเหตุ * หัก ณ ที่จ่ายะถูกคำนวณตามตาราง ประเทศไทย ของ ไทย, ภาษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เข้าใจง่ายมีการสันนิษฐานตัวแปรบางตัว (เช่นสถานภาพการสมรสและอื่น ๆ ) เอกสารนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจตามกฎหมายและจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณเท่านั้น