อัตราเงินเดือน
ปี
เดือน
ทุกเดือน
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
การระงับ
เงินเดือน
120,000 บาท
กองทุนประกันสังคม
- 6,000 บาท
ภาษีทั้งหมด
- 6,000 บาท
จ่ายสุทธิ
* 114,000 บาท
อัตราภาษีเล็กน้อย
5.0%
อัตราภาษีเฉลี่ย
5.0%
95.0%
จ่ายสุทธิ
5.0%
รวมภาษี
รวมภาษี
จ่ายสุทธิ
สรุป
หากคุณได้เงินเดือน 120,000 บาท ต่อปีโดยอยู่อาศัยใน ประเทศไทย คุณจะถูกหักภาษี 6,000 บาท ซึ่งหมายความว่าเงินเดือนสุทธิของคุณคือ 114,000 บาท ต่อปี หรือ 9,500 บาท ต่อเดือน อัตราภาษีโดยเฉลี่ยของคุณคือ 5.0% และอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณคือ 5.0% อัตราภาษีส่วนเพิ่มนี้หมายความว่ารายได้เพิ่มเติมของคุณจะถูกหักภาษี ณ อัตรานี้ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนของคุณที่เพิ่มขึ้น 100 บาท จะถูกหักภาษี 5 บาท ดังนั้นเงินเดือนสุทธิของคุณจะเพิ่มขึ้นแค่เพียง 95 บาท;
ตัวอย่างโบนัส
โบนัส 1,000 บาท จะสร้างรายได้ 950 บาท เพิ่มเติมจากรายได้สุทธิ โบนัส 5,000 บาท จะสร้างรายได้สุทธิ 4,750 บาท เพิ่มเติม.
หมายเหตุ * หัก ณ ที่จ่ายะถูกคำนวณตามตาราง ของ ประเทศไทย, ภาษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เข้าใจง่ายมีการสันนิษฐานตัวแปรบางตัว (เช่นสถานภาพการสมรสและอื่น ๆ ) เอกสารนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจตามกฎหมายและจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณเท่านั้น
Array