อัตราเงินเดือน
ปี
เดือน
ทุกเดือน
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
การระงับ
เงินเดือน
฿ 180,000
ภาษีเงินได้
- ฿ 1,500
กองทุนประกันสังคม
- ฿ 8,755
ภาษีทั้งหมด
- ฿ 10,255
จ่ายสุทธิ
* ฿ 169,745
อัตราภาษีเล็กน้อย
8.5%
อัตราภาษีเฉลี่ย
5.7%
94.3%
จ่ายสุทธิ
5.7%
รวมภาษี
รวมภาษี
จ่ายสุทธิ
สรุป
หากคุณได้เงินเดือน ฿ 180,000 ต่อปีโดยอยู่อาศัยใน ไทย คุณจะถูกหักภาษี ฿ 10,255 ซึ่งหมายความว่าเงินเดือนสุทธิของคุณคือ ฿ 169,745 ต่อปี หรือ ฿ 14,145 ต่อเดือน อัตราภาษีโดยเฉลี่ยของคุณคือ 5.7% และอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณคือ 8.5% อัตราภาษีส่วนเพิ่มนี้หมายความว่ารายได้เพิ่มเติมของคุณจะถูกหักภาษี ณ อัตรานี้ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนของคุณที่เพิ่มขึ้น ฿ 100 จะถูกหักภาษี ฿ 8.51 ดังนั้นเงินเดือนสุทธิของคุณจะเพิ่มขึ้นแค่เพียง ฿ 91.49;
ตัวอย่างโบนัส
โบนัส ฿ 1,000 จะสร้างรายได้ ฿ 915 เพิ่มเติมจากรายได้สุทธิ โบนัส ฿ 5,000 จะสร้างรายได้สุทธิ ฿ 4,575 เพิ่มเติม.
หมายเหตุ * หัก ณ ที่จ่ายะถูกคำนวณตามตาราง ประเทศไทย ของ ไทย, ภาษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เข้าใจง่ายมีการสันนิษฐานตัวแปรบางตัว (เช่นสถานภาพการสมรสและอื่น ๆ ) เอกสารนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจตามกฎหมายและจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณเท่านั้น